ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Steunfonds Ouderenwerk Boxmeer,  is een algemeen nut beogende instelling, bij afkorting ANBI genoemd. Door de belastingdienst is onze stichting als zodanig aangemerkt. Wettelijke regelgeving verplicht ANBI’s met ingang van 1 januari 2014 tot maximale openbaarheid, transparantie en wel door middel van het aanhouden van een website.

Particulieren, maar ook ondernemers, kunnen aan zo’n ANBI doneren. Donateurs verkrijgen, afhankelijk van de hoogte van het drempelbedrag bij de aangifte inkomstenbelasting, een extra belastingvoordeel.