Beleidsplan

Het bestuur van de SSOB heeft in december 2013 een aantal beleidsmatige zaken geformuleerd, waaraan volop gewerkt zal gaan worden in de komende vier jaren (2014 tot en met 2017):

 • Betere spreiding van de vijf bestuursleden over de elf kernen van de gemeente. Nu komen de bestuursleden nog uitsluitend uit de kernen Beugen, Boxmeer en Sambeek.
 • Met een zekere regelmaat artikelen publiceren over SSOB in De Gelderlander en vooral in de regionale weekbladen e.d.
 • Samenwerking gaan zoeken met de BLOS (radio en tv)
 • Publiceren van toegekende subsidieverzoeken
 • Moderne website ontwikkelen en deze goed onderhouden
 • Adequaat vermogensbeheer en vaststelling van de jaarrekening door een erkende accountant
 • Zo nodig overgaan tot fondswerving
 • Antennefunctie ontwikkelen door open te staan voor problemen van financiële aard bij groepen ouderen, die iets willen ondernemen op het gebied van sociale contacten
 • Overwegen om eventueel op basis van duidelijke voorwaarden en met een zekere regelmaat over te gaan tot actieve steunverlening
 • Naam en secretariaat van de Stichting laten opnemen in de Gemeentegids van Boxmeer
 • Het leggen en onderhouden van contacten met verenigingen / stichtingen van ouderen en personen met een beperking